Retourneren - ontbindingsrecht

 1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden.
 
 1. Uitsluiting Ontbindingsrecht. Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:
 1. die door Mijnschilderwereld-atelier.nl (J.C. Polling) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 
 1. De ontbindingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag : waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt/kreeg.
 
 1. Om het ontbindingsrecht uit te oefenen, moet u ons:  Mijnschilderwereld-atelier.nl Markescheiding 8, 9461KD te Gieten, email; jcpolling@live.nl, tel; 06-29491980. Via het retourformulier bij de sectie klantenservice op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden. U dient tevens, het bijgevoegde papieren modelformulier, volledig ingevuld met het bestelde te retourneren. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.
 
 1. Om de ontbindingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het ontbindingsrecht te verzenden voordat de ontbindingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN DE ONTBINDING:
 1. Als u de overeenkomst ontbindt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.
 
 1. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 
 1. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet langer dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te ontbinden aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 
 1. Het product dient in originele staat, zonder beschadigingen geretourneerd te worden.
 
 1. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.