Verzending

Verzending / Levering

1.   Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt.
2.   De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 5 werkdagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
3.   Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 5 werkdagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.
4.   Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.